Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: хавать
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
ėsti valgyti, esti valgyti, esti ėsti
Balsų kiekis: 2 Balsų kiekis: 1
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas)