Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

Klaidingas vertimas?

Kuris iš vertimų yra tikslesnis? Vertimų skirtumai pažymėti geltona spalva.

Žodis: majoras
Senas vertimas:
Ištaisytas vertimas:
Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) майор
Karybos žodynas
1) майор
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) karinis майор
Išraiškos/posakiaimajoro laipsnis- майорское звание
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- majoras kar. pirmasis aukštesniųjų karininkų laipsnis; jį turintis žmogus
Karybos žodynas
- sausumos ir karinių oro pajėgų aukštesniųjų karininkų laipsnis; majorą atitinka karinių jūrų pajėgų trečiojo rango kapitonas, jūrų kapitonas.

Rusų-lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) майор
Karybos žodynas
1) майор
Lietuvių-rusų kalbų žodynas
1) karinis майор
Išraiškos/posakiaimajoro laipsnis- майорское звание
AiškinimaiDabartinės lietuvių kalbos žodynas
- majoras kar. pirmasis aukštesniųjų karininkų laipsnis; jį turintis žmogus
Karybos žodynas
- sausumos ir karinių oro pajėgų aukštesniųjų karininkų laipsnis; majorą atitinka karinių jūrų pajėgų trečiojo rango kapitonas, jūrų kapitonas.

Balsų kiekis: 1 Balsų kiekis: 0
Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: aukštas (žodynas) Patikimumo lygis: Patikimumo lygis: žemas