Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

авиационные боеприпасы

Karybos žodynas
1) aviacijos šaudmenys - šaudmenys, kuriais ginkluota aviacija: aviacijos bombos, bombų kasetės, bombų ryšuliai, padegamieji bakai, aviacijos kulkosvaidžių ir patrankų šoviniai, aviacijos raketų ir torpedų kovinės dalys, aviacijos minos, aviacijos signaliniai ir fotografiniai šoviniai ir kt.
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: