Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
anglytianglija – veiksmažodis, 3 asm., vns., es.l., ties. nuos.
anglija – veiksmažodis, 3 asm., dgs., es.l., ties. nuos.

bazinė strategija


Išvertė: Dimon1991
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) базовая стратегия
Karybos žodynas
- kai kurių valstybių viena iš karo koncepcijų, besiremianti karinėmis bazėmis, esančiomis už valstybės ribų. JAV turi daugiau kaip 1500 karinių bazių ir objektų visame pasaulyje. Rusija šiuos skaičius slepia. Karinių bazių turi anglija, Prancūzija ir kt. valstybės. Dar žr. karinė bazė.
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

priklausymas

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) зависимость
2) принадлежность
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) принадлежность
2) зависимость
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- prikl-ausyti, ~auso, ~ausė
- būti nuosavybe, priderėti: Tas namas mums ~auso.
- sietis priežasties ir pasekmės santykiu; pareiti: Visa tai ne nuo mūsų ~auso. Laimė nepriklauso nuo turtų.
- būti valdžioje: Šiaurės Airija ~auso anglijai.
- būti nariu: Jis ~auso prie profsąjungos. Nepriklausė prie jokios partijos. ~ ausymas

priklausyti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I išr.
1) быть в зависимости ; находиться в зависимости
2) зависеть
3) принадлежать
4) причитаться
5) относиться
6) следовать
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) принадлежать
2) быть подчинённым
3) зависеть
Išraiškos/posakiai
šita žemė priklauso valstybei- эта земля принадлежит государству
ji visiškai priklausė nuo savo giminių- она находилась в полной зависимости от своих родственников
Šiaurės Airija priklauso anglijai- Северная Ирландия подчинена Англии
laimė priklauso nuo mūsų pačių- счастье зависит от нас самих
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- prikl-ausyti, ~auso, ~ausė
- būti nuosavybe, priderėti: Tas namas mums ~auso.
- sietis priežasties ir pasekmės santykiu; pareiti: Visa tai ne nuo mūsų ~auso. Laimė nepriklauso nuo turtų.
- būti valdžioje: Šiaurės Airija ~auso anglijai.
- būti nariu: Jis ~auso prie profsąjungos. Nepriklausė prie jokios partijos. ~ ausymas
Sinonimų žodynas
- priderėti
- priderėti; pareiti

tėvynė

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
dkt.
1) отечество
2) отчизна
3) родина
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) отечество ; отчизна ; родина
Išraiškos/posakiai
tėvynės ilgesys- тоска по родине
tėvynės meilė- любовь к родине
pareiga tėvynei- долг перед родиной
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- tėvyn-ė
- gimtasis kraštas: T. mūsų Lietuva. Ginti, mylėti ~ę.
- kilimo vieta: anglija futbolo t.
Sinonimų žodynas
- gimtinė; gimtuvė ; tėviškė; tėvainė ; tėvija ; augtinė
Rezultatai: 45

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: