Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

атомная бомба

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) atominė bomba
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) atominė bomba
Karybos žodynas
1) atominė bomba - pirminis aviacinės br. bombos pavadinimas. Jos veikimo principas – grandininė atomų branduolių skilimo reakcija. Vėliau atsirado vandenilinė bomba, kurioje sprogimo metu vyksta termobranduolinė sintezės reakcija. Dabar šioms bomboms pavadinti yra vienas terminas – br. bomba. Dar žr. bomba, branduolinis ginklas.
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

баллистика

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) balistika
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) balistika
Karybos žodynas
1) balistika - mokslas apie sviedinių, minų, bombų, nevaldomųjų raketų judėjimą. Pagr. balistikos skyriai – išorinė b. ir vidinė b. Parako degimą ir šaudmenų judėjimą tiria eksperimentinė b. Išorinė b. tiria sviedinių, minų, kulkų, nevaldomųjų raketų judėjimą nuo tos akimirkos, kai juos nustoja veikti šaunamojo užtaiso energija arba kai jie išlekia iš leidžiamojo įtaiso, ir to judėjimo veiksnius. Pagr. išorinės b. skyriai – jėgų, veikiančių šaudmenį lėkimo metu, tyrimas; šaudmens trajektorijos dėmenų skaičiavimas ir pastovumo bei sklaidos nustatymas; paklaidų teorija; duomenų šaudymo lentelėms gavimo metodika ir balistinis projektavimas. Dar gali būti aviacinė b., povandeninė b. Vidinė b. tiria šaudmenų judėjimą ginklo vamzdyje ir kt. vyksmus vamzdyje bei parakinių raketų degimo kameroje. Pagr. vidinės b. skyriai – pirostatika, tirianti parako degimo ir dujų susidarymo uždarose erdvėse vyksmus; pirodinamika, tirianti vyksmus vamzdyje šūvio metu ir nustatanti tų vyksmų, vamzdžio ir ginklo konstrukcijos sąveikos dėsningumus; ginklų balistinis projektavimas; parakinių raketų balistika. Dar žr. poveikio pabaigos periodas.

бетонобойная бомба

Karybos žodynas
1) betonmušė bomba - žr. bomba.

биологическая разведка

Karybos žodynas
1) biologinė žvalgyba - specialiųjų pajėgų ir priemonių veikla išsiaiškinti, ar priešas panaudojo biologinį ginklą, nustatyti biologinio ginklo panaudojimo priemonėms ir būdams, ligų sukėlėjams, užkrėtimo riboms.

блокирование

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) blokavimas ; blokavimasis
Karybos žodynas
1) blokavimas - 1) kokio nors objekto, padalinio, dalinio arba junginio izoliavimas siekiant jį sunaikinti, užgrobti vėlesnių taktinių operacijų metu arba atskirti nuo kovos veiksmų vietos. . Blokuoja pirmojo ešelono arba oro desanto blokavimo grupė. Dar žr. blokavimo grupė; 2) aerodromo b. – trukdymas priešui naudotis aerodromu. Tai pasiekiama kilimo ir tūpimo takų, stovėjimo aikštelių apšaudymu, bombardavimu, užminavimu; 3) priešo įgulų, esančių netoli atakuojamų objektų, izoliacija. Tai daro partizanai.

боевой самолет


Išvertė: angel mesti
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) kovos lėktuvas - karinis lėktuvas kovoti oro mūšyje, oro, antžeminiams ir jūrų taikiniams naikinti bei kt. kovos užduotims atlikti. Kovos lėktuvai yra šie: naikintuvas, taktinis naikintuvas, sargybos naikintuvas, bombonešis, priešlaivinis, šturmo, žvalgybos lėktuvas. Dar žr. lėktuvas ir išvardintų lėktuvų straipsnelius.

бомба

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) bomba
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) bomba
Karybos žodynas
1) bomba - 1) viena iš aviacijos šaudmenų rūšių : aviеcijos b. A.b. susideda iš korpuso, užtaiso ir stabilizatoriaus. Prieš naudojimą į a.b. įdedami vienas arba keli sprogdikliai. A. bombose gali būti parašiutas – tokios skirtos mėtyti iš nedidelio aukščio. A.b. būna kovinės – priešo kariams ir objektams naikinti ir pagalbinės – kovos veiksmams aprūpinti ir kt. tikslams . A. bombos kalibras skaičiuojamas kilogramais nuo 0,5 iki 20000kg. A.b. yra šios: agitеcinėje a.b. įtaisomas distancinio veikimo sprogdiklis, kuris susprogdina b. tam tikrame aukštyje, o iš jos pabyra agitacinė literatūra; betņnmušė a.b. skirta betoniniams ir gelžbetoniniams statiniams naikinti. Kalibras 250-500kg. Turi tvirtą korpusą, kuris pramuša betoną arba įsminga į jį ir tik tada sprogsta. Kai kurioms įtaisomi reaktyviniai varikliai kritimo greičiui ir pramušamajai galiai padidinti; chźminė a.b. užtaisyta nuodingosiomis cheminėmis medžiagomis, kurios užteršia vietovę, orą ir nuodija organizmus. Tarptautinės sutartys draudžia naudoti; dжminė a.b. skirta dūmų uždangoms daryti . D.a. b. užtaisoma baltuoju fosforu, kuris, sprogus bombai, išmetamas 15m spinduliu ir degdamas skleidžia baltus tirštus dūmus; fotobņmba atlieka fotoblykstės vaidmenį, t.y., sprogusi apšviečia fotografuojamą teritoriją 0,1-0,2s. Užtaisoma fotomišiniu ir turi nekontaktinį sprogdiklį; imitеcinė a.b. skirta mokant kariuomenę br. sprogimui imituoti. Ji užtaisoma sprogstamuoju užtaisu ir skystaisiais degalais, kurie sprogdami imituoja br. sprogimo šviečiančią zoną; dar pridedama baltojo fosforo, kuris degdamas imituoja br. sprogimo grybą; padegamуji a.b. skirta gaisrams sukelti, žmonėms ir technikai deginti. Kalibras 0,5-500kg. Mažo kalibro p.a. b. pripildoma kietų degiųjų mišinių , kurių pagrindas yra įvairių metalų oksidai, degantys iki 3000°C. Didelio kalibro p.a.b. pripildoma lengvai užsidegančiomis tirštomis medžiagomis ; prеktinė a.b., jomis lėktuvų įgulos mokomos mėtyti bombas. Susideda iš ketinio arba cementinio korpuso ir nedidelės galios sprogmens, kuris reikalingas pažymėti bombos kritimo vietai . Kai kurios gali demonstruoti bombos kritimo trajektoriją besidriekiančia dūmų juosta; priešlaivķnė a.b. skirta povandeniniams laivams naikinti. Konstrukcija panaši į smūginę a. bombą. bombos priekis gali būti formos, neleidžiančios atšokti nuo vandens. Sprogdiklis sprogsta pataikius į povandeninį laivą arba tam tikrame gylyje; prieštćnkinė a.b. skirta tankams, savaeigiams pabūklams, šarvuočiams ir kt. šarvuotoms kovos mašinoms bei šarvuotiems statiniams naikinti. Kalibras 0,5-5kg. bombos veikimo pagrindas – kumuliacijos efektas; signеlinė a.b. skirta padėti aviacijos navigacijos ir kovos užduotims spręsti, orientuotis; skevйldrinė a.b. skirta atvirose vietovėse žmonėms kauti ir lengvai šarvuotai technikai naikinti . Kalibras 0,5-100kg. Naikinama skeveldromis, atsirandančiomis sprogimo metu trupant korpusui. Siekiant padidinti skeveldrų skaičių bombos paviršius daromas rantuotas; smѕginė a.b. skirta įvairiems objektams ir kariams naikinti. Pagr. naikinimo veiksnys – smūginė banga, iš dalies – skeveldros. Kalibras 50-2000kg . bomboje būna staiginis kontaktinis sprogdiklis arba delstinis sprogdiklis – t.y., sprogsta statinio viduje arba po žeme; smѕginė padegamуji a.b. užtaisyta sprogmenimis, sukeliančiais smūginę bangą, ir padegamaisiais mišiniais; smѕginė-skevйldrinė a.b., be smūginės bangos, susidaro gana daug skeveldrų. Kalibras 100-250kg. Turi kontaktinį sprogdiklį arba nekontaktinį ; šarvеmušė a.b. skirta šarvuotiems arba betoniniams bei gelžbetoniniams objektams naikinti. Kalibras 100-1000kg. Objektą pramuša savo tvirtu korpusu ir sprogsta jo viduje; šratķnė a.b. – skeveldrinės a. bombos atmaina. Į jos vidų šalia sprogstamojo užtaiso pripilama plastmasinių arba plieninių šratų, kurie, sprogus bombai, išsilaksto; šviečiamуji a.b. skirta vie
tovei apšviesti. Joje įtaisyti vienas arba keli pirotechniniai užtaisai su parašiutais. Suveikus sprogdikliui, užtaisai uždegami, išmetami lauk ir su parašiutais leidžiasi. Vietovę apšviečia 5-7min; vaµdomoji a.b. turi stabilizatorių, vairus ir valdymo priemones, kai kada sparnus. Valdymo įrenginiu gali keisti kritimo arba sklendimo trajektoriją, todėl yra labai taikli. Valdoma radijo bangomis arba lazerio spinduliais, gali ir savaime nusitaikyti; 2) sviedinys kovoti su povandeniniais laivais – giluminė b. Žr. giluminė bomba. Dar žr. branduolinė bomba.
Išraiškos/posakiaiатомная бомба- atominė bomba
зажигательная бомба- padegamoji bomba

бомба взорвалась

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) bomba susprogo

бомба замедленного действия

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) deIsiamo sprogimo bomba
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) uždelsto veikimo bomba
2) uždelstinio sprogimo bomba

бомбардировать

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) bombarduoti
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) bombarduoti
Rezultatai: 10210

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: