Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

валять

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) nuvelti
2) pavolioti
3) pavelti
4) ridenti
5) ridinti
6) ritenti
7) raičioti
8) volioti
9) suvelti
10) supuduliuoti
11) velti
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) ritinėti ; volioti ; risti ; ritinti
2) velti
3) разговорный paskubomis ką daryti ; drožti ; pilti ; pliekti
Išraiškos/posakiaiвалять дурака- 1) paikioti; 2) pakvailioti; 3) papaikioti; 4) išdarinėti kvailystes; 5) kvailioti, paikioti; 6) tinginiauti, dykinėti
валять в снегу- volioti sniege
валять по полу- 1) raičioti grindimis; 2) ritinėti grindimis
валяй- drožk, pilk, pliek
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

взрывание, взрывное дело

Karybos žodynas
1) sprogdiklis - šaudmens veikimą sužadinantis įrenginys ; rankinėse granatose tą patį atlieka gerokai paprastesnės sandaros įrenginys – degtuvas . S. skirstomi pagal priklausomybę šaudmens rūšiai – artilerijos sviedinių ir minų, raketų kovinių dalių, inžinerinių ir jūrų minų, torpedų, bombų ir kt; pagal veikimo principą – kontaktiniai, nekontaktiniai, distanciniai ir kombinuotieji; pagal įrengimo šaudmenyje vietą – priešakiniai, užpakaliniai, šoniniai ir universalieji. Saugumą užtikrina juose įrengiami saugikliai. Norint suteikti sprogdikliui kovinę padėtį reikia jį įdėti į jam skirtą vietą šaudmenyje ir užtaisyti . S., susidedantis iš kelių įvairiose šaudmens vietose išdėstytų blokų, vadinamas sprogdinimo įrenginiu ; distćncinis s. – suveikia šaudmens lėkimo metu po nustatyto laiko be šaunamo objekto poveikio. D.s. būna pirotechniniai , mechaniniai , elektriniai ir kombinuotieji. Naudojami skeveldriniuose, kasetiniuose ir dūminiuose artilerijos sviediniuose, kai kuriose bombose, raketų kovinėse dalyse ir kt. Šaudant į oro ir antžeminius taikinius šaudmenimis su d.s., gerokai padidėja skeveldrų veiksmingumas; kontеktinis s. – suveikia nuo šaunamo objekto mechaninio sudirginimo . K.s. būna smogiamieji, pjezoelektriniai, kondensatoriniai, slegiamieji, rištiniai, kombinuotieji ir kt. Suveikia nedelsiant arba turi sekundės tūkstantųjų dalių delsiklius. Inžinerinių minų arba bombų sprogdikliai gali turėti kelių valandų arba parų delsiklius. K.s. naudojami artilerijos sviediniuose ir minose, torpedų ir raketų kovinėse dalyse, bombose, inžinerinėse minose ir kt. Dažniausiai k.s. veikia taip: skiltuvas arba daužiklis smogia į padegimo kapsulę; ji padega parakinį stiprintuvą arba delsiklį; po to sužadinama sprogdinimo kapsulė; ji sužadina detonatorių, kuris susprogdina pagr. sprogstamąjį užtaisą; nekontеktinis s. – suveikia nuo taikinio skleidžiamų laukų arba spindulių poveikio tinkamiausiu sunaikinti taikinį atstumu. Dirgikliai gali būti taikinių skleidžiami triukšmai, elektromagnetiniai laukai, slėgimo pokyčiai, nevienodas jautrumas šviesai ir kt. Naudojami zenitinės ir antžeminės artilerijos sviediniuose, torpedų ir raketų kovinėse dalyse, minose ir kt. Dar žr. radijo sprogdiklis.

визир

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) фототехнический термин ieškiklis
2) vizyras ; taikiklis
Karybos žodynas
1) vadovybė - 1) karinių formuočių pagr. vadovaujantys karininkai. Pvz., pulko v. – vadas, jo pavaduotojai ir štabo viršininkas; 2) NATO ir kai kurių kt. šalių ginkluotųjų pajėgų organizavimo forma – operatyvinis arba strateginis junginys, į kurį įeina vienos arba kelių ginkluotųjų pajėgų rūšių junginiai ir daliniai. Pvz., strateginės aviacijos v. yra JAV ir Prancūzijos karinėse oro pajėgose. JAV strateginės aviacijos v. susideda iš dviejų oro armijų, aviacijos atskirosios ir kosminės atskirosios divizijų. Joje yra apie 1030 tarpžemyninių balistinių raketų leidimo įrenginių, raketos „Titan-2“, „Minitment-2“, „Minitment-3“, 263 strateginiai bombonešiai B-52, 64 vidutiniai bombonešiai FB-111, 500 strateginių degalų pripylimo lėktuvų KC-135 ir 60 žvalgybos lėktuvų. Prancūzijos strateginės aviacijos v. susideda iš dviejų vidutinių bombonešių eskadrų ir vienos degalų pripylimo lėktuvų eskadros bei vidutinio nuotolio balistinių raketų divizijos. Dar įvairių valstybių ginkluotosiose pajėgose yra aviacijos v., karinio jūrų laivyno v., transporto aviacijos v., oro ir kosminės gynybos v., jungtinė v., jungtinė kosminė v., jungtinė taktinės aviacijos v., specialioji v., smogiamoji v., teritorinė v. ir kt.

винтовки в пирамидах

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) gubomis sustatyti šautuvai ; piramidėmis sustatyti šautuvai

водородная бомба

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) vandenilinė bomba
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) vandenilinė bomba
Karybos žodynas
1) vamzdžio liepsna - liepsna, atsirandanti šūvio metu prie šaunamojo ginklo vamzdžio žiočių. V.l. išduoda ugniavietes ir akina, todėl ją stengiamasi slopinti liepsnos slopinimo medžiagomis ir prietaisais. Dar žr. liepsnos slopintuvas, parakas .

водородный

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) vandenilinis
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) vandenilinis ; vandenilio
Išraiškos/posakiai
водородная бомба- 1) vandenilinė bomba; 2) vamzdžio liepsna

военное имущество

Karybos žodynas
1) kariuomenės turtas - valstybės turto dalis, nuolat arba laikinai esanti karinių žinybų žinioje. K.t. skirstomas į naudojamąjį ir kapitalinį Visas k.t. dar gali būti suskirstytas pagal priklausymą ginkluotųjų pajėgų arba kariuomenės rūšims bei įvairioms tarnyboms; automobķlinis t. – tai automobiliai, vilkikai ir traktoriai, jų agregatai, mechanizmai ir atsarginės dalys, priežiūros ir naudojimo prietaisai, įranga bei medžiagos, treniruokliai, maketai ir kt. Dar žr. automobilinė technika; aviеcijos t. – tai aviacijos ginkluotė ir kt. aviacijos technika, aviacijos techninės tarnybos turtas ir atsarginės dalys, aerodromų įranga, aerodromai su jų priežiūros bei įrengimo įranga, lėktuvų taisymo ir priežiūros įranga ir medžiagos bei kt. Dar žr. aviacijos technika; inžinźrinis t. – inžinerinė ginkluotė ir kt. technika, fortifikaciniai įrenginiai ir statiniai, pramoninės konstrukcijos jiems, maskavimo priemonės, apkasų įrankiai, inžinerinės technikos atsarginės dalys, mokomoji technika ir kt. Dar žr. inžinerinė technika, fortifikaciniai įrenginiai ir statiniai; tćnkų i» šarvuхčių t. – tai tankai, šarvuočiai, jų agregatai, mechanizmai ir atsarginės dalys, priežiūros ir naudojimo prietaisai, įranga bei medžiagos, specialioji kovos mašinų vidaus įranga, treniruokliai, maketai ir kt.

военный потенциал государства

Karybos žodynas
1) valdomoji bomba - žr. bomba.

воздушная атака

Karybos žodynas
1) oro ataka - lėktuvų, sraigtasparnių arba jų grupių judėjimas apšaudomo arba bombarduojamo objekto kryptimi siekiant jį sunaikinti. Prasideda orlaiviui įskridus į galimų atakų sritį.

воздушный бой

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) oro kautynės
2) oro mūšis
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) oro kautynės
Karybos žodynas
1) oro mūšis - ginkluota kariaujančiųjų pusių įgulų, padalinių ir dalinių kova ore siekiant sunaikinti priešą arba atremti jo atakas. Oro mūšyje kovoja pavieniai lėktuvai ir sraigtasparniai arba jų grupės. Naikintuvų mūšis susideda iš artėjimo, vienos arba kelių atakų, manevravimo tarp atakų ir išėjimo iš mūšio. bombonešių mūšio su naikintuvais esmė – gynybos manevrų ir šaudymo derinys. Būna glaudusis ir atokusis o.m. Glaudžiojo o. m. metu manevruojama siekiant užimti pradinę poziciją, iš kurios patogu išvengti priešo atakų arba atakuoti. G.o.m. būdingas naikintuvams. Atokiojo o.m. metu kaunasi raketomis „oras oras“ vienas nuo kito labai nutolę priešininkai. A.o.m. prasideda 150-200km nuotoliu. Siekiama sunaikinti priešą iki jis pastebės ir sugebės pasipriešinti. Atokųjį o.m. pradėję naikintuvai palaipsniui pereina į glaudųjį o.m.
Rezultatai: 10210

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: