Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

дальномер

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) toliamatis
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) tolimatis
Karybos žodynas
1) tiras - specialus įrenginys arba statinys treniruotis šaudyti ir šaudymo varžyboms rengti. Tiruose šaudoma pistoletais, karabinais, šautuvais, automatais. T. būna atviri, uždari ir pusiau uždari. Šaudoma 10-300m nuotoliu – tai priklauso nuo t. dydžio ir įrangos.
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

дивизия

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) divizija
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) divizija
Karybos žodynas
1) divizija - daugelio valstybių kariuomenių pagr. taktinis junginys. Pagal priklausymą ginkluotųjų pajėgų ir kariuomenės rūšims, paskirtį, organizaciją ir ginkluotę žinomos šios d.: pėstininkų šaulių, motorizuotoji, mechanizuotoji, tankų, šarvuočių, artilerijos, aviacijos, oro desanto, šturmo, priešlėktuvinė, jūros pėstininkų ir kt. divizijos. Divizijos gali kautis bendrajame, jūrų, oro arba priešlėktuviniame mūšiuose kaip didesnių formuočių dalis arba savarankiškai. Sausumos kariuomenės d. kovoja sausumos kovos veiksmų teatre. Iki Antrojo pasaulinio karo pagr. divizijos tipas buvo pėstininkų d. Iki dabar pėstininkų d. išliko JAV, Graikijoje, Turkijoje ir kt. Pvz., JAV pėstininkų divizijoje yra 3 brigadų štabai, 8 pėstininkų, 1 motopėstininkų, 1 tankų, 1 žvalgybos, 1 aeromobilių ir 1 radioelektroninės kovos batalionai, 4 artilerijos divizionai . Atsiradus kariuomenėje daug automobilių, tankų ir šarvuočių, pėst.d. buvo perorganizuotos į motopėstininkų, motorizuotąsias, mechanizuotąsias ir motošaulių divizijas. Pvz., Vokietijos motopėstininkų divizijoje yra 2 motopėstininkų ir 1 tankų brigados, 1 artilerijos ir 1 zenitinės artilerijos pulkai, armijos aviacijos eskadrilė, žvalgybos, minuotojų, ryšių ir kt. batalionai. JAV mechanizuotojoje d. yra 3 brigadų štabai, 6 motopėstininkų, 4 tankų batalionai, 4 artilerijos divizionai , zenitinis divizionas, armijos aviacijos, žvalgybos, minuotojų, ryšių ir kt. batalionai. Rusijoje yra motošaulių d. Vokietijoje, Kinijoje ir kt. yra tankų d., o JAV, D.Britanijoje, Italijoje ir kt. yra tankų ir šarvuočių d. . Vokietijos tankų divizijoje yra 2 tankų ir 1 motopėstininkų brigados, artilerijos ir zenitinės artilerijos pulkai, armijos aviacijos eskadrilė ir tokie pat kaip motopėstininkų d. aprūpinimo daliniai. JAV tankų ir šarvuočių divizijoje yra 3 brigadų štabai, 6 tankų ir 5 motopėstininkų batalionai, artilerijos divizionas ir tokie pat kaip mechanizuotosios d. aprūpinimo daliniai. Oro desanto d. yra daugelio valstybių kariuomenėse. JAV oro desanto divizijoje yra 3 brigadų štabai, 9 parašiutininkų batalionai, lengvųjų tankų batalionas, trys 105mm haubicų ir 1 zenitinis divizionai, armijos aviacijos, ryšių, minuotojų ir kt. batalionai. Daugelio valstybių kariuomenėse yra aviacijos d. Jos skirtos paremti sausumos kariuomenei, vyrauti oro erdvėje, izoliuoti kovos veiksmų rajonui, žvalgyti ir kt. Aviacijos divizijos būna šios: bombonešių d., sunkiųjų bombonešių d., taktinių naikintuvų d., naikintuvų d., šturmo d., mišri d., transporto aviacijos d. ir kt. Aviacijos divizijoje būna keli aviacijos pulkai, turi 45-200 lėktuvų. Kariniame jūrų laivyne irgi būna d. – į diviziją jungiami keli pirmojo rango laivai arba kelios žemesniojo rango laivų brigados arba divizionai.
Išraiškos/posakiai
стрелковая дивизия- šaulių divizija

добиться чего-либо путём переговоров

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) pasiekti ką derybomis

добиться чего-либо путём переговоров


Išvertė: softwolff
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) pasiekti ką derybomis

дымовая бомба


Išvertė: aVictoria
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) dūminė bomba - žr. bomba.

дымовая завеса

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) dūmų uždanga
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) военный термин dūmų uždanga
Karybos žodynas
1) dūmų uždanga - dirbtinis aerozolio debesis priešui užtamsinti, savo kariuomenės išsidėstymui ir veiksmams slėpti, lazerinės, televizinės ir kt. technikos trukdžiams sudaryti. D.u. daromos dūmadėžėmis, dūminėmis granatomis, minomis, sviediniais ir bombomis, dūmijimo įranga. D.u. skiriamos pagal jų sudarymo vietą – d. u. priešais frontą, sparnų d.u., užnugario d. u., d.u. apgaulingomis kryptimis; pagal darymo būdą – judamosios ir nejudamosios d. u.; pagal tikslus – tamsinamosios ir slepiamosios d.u. Didelėse teritorijose slepiamosios d.u. būna nepermatomos, pusiau permatomos ir permatomos. Dar žr. dūmijimo įranga.

живой

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) guvus
2) skabrus
3) mudrus
4) nuožangus
5) gyvas
6) žvalus
7) žvitrus
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) gyvas
2) žvitrus ; gyvas ; guvus ; judrus ; mitrus
Išraiškos/posakiai
живая изгородь- 1) žalitvorė; 2) gyvatvorė; 3) gyvatvorė, žalitvorė; 4) gyvatvorė, žabitvorė
живая очередь- gyva eilė
живое существо- 1) gyvoji būtybė; 2) gyvis; 3) gyvūnas; 4) gyva būtybė, gyvas padaras
живой вес- gyvasis svoris
он жив и здоров- jis sveikas ir gyvas
остаться в живых- išlikti gyvam
живой язык- 1) gyvoji kalba; 2) gyva kalba
ни жив, ни мёртв- 1) nei gyvas, nei miręs; 2) vos gyvas, sustingęs
живой ребёнок, темперамент- gyvas vaikas, temperamentas
живой интерес- 1) didelis susidomėjimas; 2) gyvas susidomėjimas
самое живое место в городе- 1) gyviausia vieta mieste; 2) judriausia vieta mieste
живая рана- atvira žaizda
живые цветы- gyvos gėlės
взять за живое- labai sujaudinti, padaryti didelį įspūdį , paliesti neužgijusią žaizdą
на живую нитку- paskubomis, šiaip taip, nerūpestingai
живого места нет- 1) nesužalotos vietos nėra; 2) sveikos vietos nėra

заговаривать

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) kalbinti
2) pakalbinti
3) pašnekinti
4) šnekinti
5) užkalbinti
6) užkalbėti
7) prabilti
8) varduoti
9) užvarduoti
10) vardyti
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) kalbinti ; šnekinti
2) разговорный nuvarginti kalbomis
3) užkalbėti
Išraiškos/posakiai
заговаривать зубы- 1) dantį užkalbėti; 2) užkalbinėti dantis, akis dumti, mulkinti

заговорить

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) pakalbinti
2) prašnekėti
3) prašnekti
4) užkalbėti
5) sušnekti
6) prabilti
7) prakaIbti
8) prakalbėti
9) užvarduoti
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) prabilti ; pradėti kalbėti ; prakalbėti ; prašnekti
2) kalbomis nuvarginti ; prikalbėti pilną galvą
3) užkalbėti

зажигательная бомба


Išvertė: DimaFinden
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) padegamoji bomba
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
выраж.
1) padegamoji bomba
Karybos žodynas
1) padegamoji bomba - žr. bomba.
Rezultatai: 10210

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: