Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

зона боевых действий

Karybos žodynas
1) kovos veiksmų zona - dalis karo veiksmų teatro erdvės, kurioje išskleidžiami ir atlieka kovos veiksmus sausumos pajėgų junginiai ir juos palaikančios bei stiprinančios pajėgos, taktinės aviacijos daliniai ir kt. Priešakinis k.v.z. kraštas – tiesioginio sąlyčio linija, užpakalinis k.v.z. kraštas – riba su komunikacijų zona, šoniniai kraštai sutampa su karo veiksmų teatro ribomis. Gynybos metu k.v. zonoje sudaromos dengimo ir gynybos zonos. K.v.z. skaidoma armijų grupių, armijų, armijos korpusų ir divizijų veiksmų juostomis . Dar. žr. komunikacijų zona, karo veiksmų teatras.
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

зона прикрытия

Karybos žodynas
1) dengimo zona - kovos veiksmų gynybos zonos dalis dengti besiginančioms pagr. pajėgoms nuo netikėto priešo sausumos dalinių puolimo, klaidinti priešui , priversti priešą išsiskleisti prieš laiką ir pakenkti jam. D. zonos priešakinė riba – valstybės siena, užpakalinė riba – priešakinio gynybos ruožo priešakinis kraštas, šoninės ribos sutampa su karo veiksmų teatro ribomis. Kovos veiksmų metu d.z. gali būti šalies gilumoje prieš jau parengtą ar dar tik rengiamą gynybą . D. zonos gylis – 15-70km. D. zonos barai, įsiterpę į junginių veiklos juostas, tuo pačiu yra ir tų junginių aprūpinimo juostos . D. zonoje kovoja dengimo daliniai.

имитационная бомба


Išvertė: bagamutbagam
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) imitacinė bomba - žr. bomba.

искатель-уничтожитель мин


Išvertė: Lydmilasokolovskaya
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) minų lauko žymėjimas - minų lauko ribų susiejimas su orientyrais vietovėje ir žemėlapyje; reikalingas minų lauko riboms tiksliai nustatyti, greitai ir saugiai joms rasti, perėjoms daryti, išminuoti.

испещрить

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) išmarginti
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
1) išmarginti
Išraiškos/posakiai
корректура испещрена пометками- korektūra išmarginta pastabomis

испещрить книгу заметками

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
выраж.
1) išmarginti knygą pastabomis

исподлобья

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
нар.
1) niūromis
2) padilbomis
3) paniūromis
Išraiškos/posakiai
смотреть исподлобья- 1) dilbakiuoti; 2) dilbčioti; 3) iš padilbų žiūrėti, dilbčioti; 4) niūrom žiūrėti, dilbčioti
взгляд исподлобья- 1) žviIgsnis iš iš paniūrų; 2) žviIgsnis iš padilbų

истребитель

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) naikintuvas
2) naikintojas
3) stribas
4) žudytojas
Rusų—lietuvių kalbų žodynas
сущ.
1) naikintojas
2) авиационный термин naikintuvas
Karybos žodynas
1) naikintuvas - reaktyvinis viršgarsinis kovos lėktuvas, galintis raketomis naikinti oro taikinius dideliais nuotoliais, kautis oro mūšyje raketomis ir patrankomis, žvalgyti dieną ir naktį bet kokiomis oro sąlygomis. Greitis iki 2650km/h, skridimo aukštis 18-21km, veikimo spindulys 1500-2000km, įgula 1 žmogus. Ginkluotas valdomosiomis aviacijos raketomis, bombomis, automatinėmis patrankomis, turi galingą radiolokacinę įrangą. bombomis ir raketomis gali naikinti antžeminius ir jūrų taikinius. Yra naikintuvų, turinčių papildomų kovos ypatumų – žr. taktinis naikintuvas, sargybos naikintuvas.
Išraiškos/posakiai
лётчик-истребитель- naikintuvų lakūnas
истребитель-разведчик- žvalgybinis naikintuvas

исходный район при форсировании водной преграды


Išvertė: vixxxen11
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) vandenilinė bomba - pirminis br. bombos, kurioje vyksta termobranduolinė sintezės reakcija, pavadinimas. Dar žr. br. bomba, termobranduolinė reakcija, br. užtaisas.

калибр оружия


Išvertė: BlackKitty
Klaidingas/nepilnas vertimas?
Karybos žodynas
1) ginklo kalibras - 1) šaunamojo ginklo vamzdžio vidinis skersmuo; kulkų, minų, sviedinių didžiausias skersmuo. Kalibro matavimas įvairiose valstybėse kiek skiriasi: vienose graižtvinio ginklo kalibras matuojamas neatsižvelgiant į graižtvos gylį, kitose – matuojamas atstumas tarp priešpriešinių graižtvos dugnų. G.k. skaičiuojamas įvairiais vienetais: coliais , linijomis , milimetrais, šimtosiomis ir tūkstantosiomis colio dalimis – .22= 5,6mm, .380=9 mm. Pats g.k. dažnai naudojamas kaip mato vienetas nusakyti santykiniams dydžiams, pvz., vamzdžio ilgis lygus 25 jo kalibrams. Medžioklinio ginklo kalibras skaičiuojamas jam išlietų kulkų skaičiumi iš vieno anglų svaro švino ; 2)aviacinių bombų kalibras skaičiuojamas jų masės kilogramais.
Rezultatai: 10210

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: