Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai

niekas

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I dkt.
1) пшик
2) прах
3) никто
4) ничто
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
I dkt.
1) daugiskaita ерунда ; пустое ; пустяк
II įv.
1) никто ; ничто
Išraiškos/posakiai
niekam tikęs- 1) никуда негодный; 2) дрянной; 3) некудышный; 4) непригодный; 5) аховый; 6) никуда не годный; 7) ни на что негодный, никудышний
nieko nepadarysi- 1) делать нечего; 2) ничего не попишешь; 3) писать; 4) ничего не поделаешь
niekus kalbėti- 1) говорить пустяки; 2) лясы; 3) пустое говорить, молоть вздор; 4) пустое говорить, нести вздор
niekais nueiti- 1) пойти насмарку, кончиться неудачей; 2) кончиться неудачей, пойти насмарку
niekas kitas- 1) никто иной; 2) ничто иное
nieku būdu- 1) никоим образом; 2) ни в какую; 3) никак; 4) ни в коем случае, ни за что; 5) никоим образом, ни в коем случае, ни под каким видом, ни за что
gyvi niekai- 1) чистый вздор; 2) сущие пустяки; 3) сущие пустяки, сущая ерунда
jis čia nieku dėtas- 1) он тут ни при чём; 2) он здесь не при чём
išeiti nieko nepešus- уйти ни с чем
niekas jo nematė- никто его не видел
nieko nėra- ничего, никого нет
man nieko nėra perplaukti upę- мне ничего не стоит переплыть реку
bartis dėl nieko- ссориться из-за пустяков
likti be nieko- 1) остаться без всего; 2) остаться ни при чём
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 niek-as pažym. įv. joks , nė vienas: N. ~o nematė. N. kitas jo daugiau nepažino, tik aš. Nedaryk ~o blogo ~am. Aš su jais neturiu ~o bendro . ~o naujo negirdėti. Šuniukas šiandien tebėra ~o neduotas . Daugiau ~o nežinau. Jis ~uo nesirūpina. : Be niekur ~o . Kaip niekur ~o . ~am vertas, . ~u gyvu . ~uo dėtas 2 niek-as
- menkas, prastas daiktas; nesvarbus dalykas; menkniekis: Čia ne n., čia labai geras daiktas. Dėl menko ~o jis supyko. Dėl ~ų pyksta, galuojasi. Visokius ~us šneka. Už ~us pardavė tokią karvę. Gyvi ~ai iš tokio darbo.
- apie prastą žmogų, menkystę: Jis mane ~u laiko. : Kaip ~ą . ~ais išeiti . ~ais paversti . Per ~ą . ~ų kalba
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams

viendienis

Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) однодневный
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 viendien-is, ~ė esantis vienos dienos: ~iai viščiukai.-prk. : ~ė aktualija 2 viendien-is, ~ė dkt. kas sulig ta diena gyvena, nesirūpina rytojumi
Rezultatai: 22

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: