Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
perpieštasperpieštas – dalyvis, vyr.g., V., vns., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.
perpieštas – dalyvis, mot.g., G., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.

Vertimas nerastas
Žodžio "perpieštas" gramatinės formos:

Kalbos dalis: dalyvis
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.perpieštasperpieštiperpieštaperpieštos
K.perpieštoperpieštųperpieštosperpieštų
N.perpieštamperpieštiemsperpieštaiperpieštoms
G.perpieštąperpieštusperpieštąperpieštas
Įn.perpieštuperpieštaisperpieštaperpieštomis
Vt.perpieštameperpieštuoseperpieštojeperpieštose
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.perpieštasisperpieštiejiperpieštojiperpieštosios
K.perpieštojoperpieštųjųperpieštosiosperpieštųjų
N.perpieštajamperpieštiesiemsperpieštajaiperpieštosioms
G.perpieštąjįperpieštuosiusperpieštąjąperpieštąsias
Įn.perpieštuojuperpieštaisiaisperpieštąjaperpieštosiomis
Vt.perpieštajameperpieštuosiuoseperpieštojojeperpieštosiose

Šaltinis: www.morfologija.lt

Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: