Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
priklausytipriklausyti – veiksmažodis, infinityvas
priklausytaspriklausyti – dalyvis, vyr.g., V., dgs., būt. k. l., neveik. dlv., neįv. f.

priklausyti

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I išr.
1) быть в зависимости ; находиться в зависимости
2) зависеть
3) принадлежать
4) причитаться
5) относиться
6) следовать
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
1) принадлежать
2) быть подчинённым
3) зависеть
Išraiškos/posakiai
šita žemė priklauso valstybei- эта земля принадлежит государству
ji visiškai priklausė nuo savo giminių- она находилась в полной зависимости от своих родственников
Šiaurės Airija priklauso Anglijai- Северная Ирландия подчинена Англии
laimė priklauso nuo mūsų pačių- счастье зависит от нас самих
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- prikl-ausyti, ~auso, ~ausė
- būti nuosavybe, priderėti: Tas namas mums ~auso.
- sietis priežasties ir pasekmės santykiu; pareiti: Visa tai ne nuo mūsų ~auso. Laimė nepriklauso nuo turtų.
- būti valdžioje: Šiaurės Airija ~auso Anglijai.
- būti nariu: Jis ~auso prie profsąjungos. Nepriklausė prie jokios partijos. ~ ausymas
Sinonimų žodynas
- priderėti
- priderėti; pareiti
Žodžio "priklausyti" gramatinės formos:

Kalbos dalis: veiksmažodis

Tiesioginė nuosaka:
Esamasis laikasBūtasis kartinis laikasBūtasis dažninis laikasBusimasis laikas
priklausaupriklausiaupriklausydavaupriklausysiu
Tupriklausaipriklauseipriklausydavaipriklausysi
Jis/jipriklausopriklausėpriklausydavopriklausys
Mespriklausom; priklausomepriklausėm; priklausėmepriklausydavome; priklausydavompriklausysime; priklausysim
Jūspriklausote; priklausotpriklausėte; priklausėtpriklausydavote; priklausydavotpriklausysite; priklausysit
Jie/jospriklausopriklausėpriklausydavopriklausys
Tariamoji nuosaka:
priklausyčiau
Tupriklausytumei; priklausytum
Jis/jipriklausytų
Mespriklausytume; priklausytumėm; priklausytumėme
Jūspriklausytumėt; priklausytumėte
Jie/jospriklausytų
Liepiamoji nuosaka:
Tupriklausyki; priklausyk
Jis/jitepriklausai; tepriklauso
Mespriklausykime; priklausykim
Jūspriklausykit; priklausykite
Jie/jostepriklausai; tepriklauso

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: