Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
uždarauždaras – daiktavardis, vyr. g., V., vns.
uždaras – daiktavardis, mot.g., G., dgs.
uždarasuždaras – būdvardis, vyr.g., V., vns., nelyg. l., neįv. f.
uždaras – būdvardis, mot.g., G., dgs., nelyg. l., neįv. f.
uždaras – būdvardis, vyr.g., Š., vns., nelyg. l., neįv. f.

uždaras

Rusų—lietuvių kalbų žodynas
I dkt.
1) приправа
2) замкнутый
Lietuvių—rusų kalbų žodynas
I įv.
1) закрытый
2) vaizdingoji reikšmė замкнутый
3) kulinarija сдоба ; заправка ; приправа
Išraiškos/posakiai
uždaroji akcinė bendrovė- закрытое акционерное общество
uždaromis durimis- при закрытых дверях
uždaras posėdis- закрытое заседание
uždaros durys- закрытая дверь
uždara jūra- закрытое море
uždaras gyvenimas- замкнутая жизнь
Dabartinės lietuvių kalbos žodynas
- 1 uždar-as
- riebalai, kuriais viralas pagerinamas, pradaromas, užkulas, užtrinalas: Atnešk ~o bulvienei pradaryti.
- uždarymo įtaisas: Rankinukas su ~u.
- skląstis, stūma ar šiaip koks prietaisas durims uždaryti: Sienoje durys su didžiuliais ~ais.
- tvartas, užtvaras: Jo viename ~e buvo laikomos kiaulės 2 uždar-as, ~a
- uždarytas, neatviras: ~os durys. ~asis skiemuo . Teismo posėdis vyksta ~omis durimis .
- prk. atsiskyręs, izoliuotas; nekalbus: U. gyvenimas. U. žmogus. ~ ai prv. ~umas
Sinonimų žodynas
- bdv.
- užviras; užkilas
- dkt.
- žr. pavilga
Žodžio "uždaras" gramatinės formos:

Kalbos dalis: būdvardis

Nelyginamasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždarasuždariuždarauždaros
K.uždarouždarųuždarosuždarų
N.uždaramuždariems; uždariemuždaraiuždarom; uždaroms
G.uždarąuždarusuždarąuždaras
Įn.uždaruuždaraisuždarauždarom; uždaromis
Vt.uždarame; uždaramuždaruose; uždaruosuždaroj; uždarojeuždarose
Š.uždarasuždariuždarauždaros
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždarasisuždariejiuždarojiuždarosios
K.uždarojouždarųjųuždarosiosuždarųjų
N.uždarajamuždariesiem; uždariesiemsuždarajaiuždarosioms; uždarosiom
G.uždarąjįuždaruosiusuždarąjąuždarąsias
Įn.uždaruojuuždaraisiaisuždarąjauždarosiomis; uždarosiom
Vt.uždarajam; uždarajameuždaruosiuose; uždaruosiuosuždarojoj; uždarojojeuždarosiose
Š.uždarasisuždariejiuždarojiuždarosios
Aukštesnysis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždaresnisuždaresniuždaresnėuždaresnės
K.uždaresniouždaresniųuždaresnėsuždaresnių
N.uždaresniamuždaresniemsuždaresneiuždaresnėms
G.uždaresnįuždaresniusuždaresnęuždaresnes
Įn.uždaresniuuždaresniaisuždaresneuždaresnėmis
Vt.uždaresniameuždaresniuoseuždaresnėjeuždaresnėse
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždaresnysisuždaresniejiuždaresniojiuždaresniosios
K.uždaresniojouždaresniųjųuždaresniosiosuždaresniųjų
N.uždaresniajamuždaresniesiemsuždaresniajaiuždaresniosioms
G.uždaresnįjįuždaresniuosiusuždaresniąjąuždaresniąsias
Įn.uždaresniuojuuždaresniaisiaisuždaresniąjauždaresniosiomis
Vt.uždaresniajameuždaresniuosiuoseuždaresniojojeuždaresniosiose
Š.
Aukščiausiasis laipsnis:
Neįvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždariausiasuždariausiuždariausiauždariausios
K.uždariausiouždariausiųuždariausiosuždariausių
N.uždariausiamuždariausiemsuždariausiaiuždariausioms
G.uždariausiąuždariausiusuždariausiąuždariausias
Įn.uždariausiuuždariausiaisuždariausiauždariausiomis
Vt.uždariausiameuždariausiuoseuždariausiojeuždariausiose
Š.
Įvardžiuotinės formos
Vyriškoji giminėMoteriškoji giminė
VienaskaitaDaugiskaitaVienaskaitaDaugiskaita
V.uždariausiasisuždariausiejiuždariausiojiuždariausiosios
K.uždariausiojouždariausiųjųuždariausiosiosuždariausiųjų
N.uždariausiajamuždariausiesiemsuždariausiajaiuždariausiosioms
G.uždariausiąjįuždariausiuosiusuždariausiąjąuždariausiąsias
Įn.uždariausiuojuuždariausiaisiaisuždariausiąjauždariausiosiomis
Vt.uždariausiajameuždariausiuosiuoseuždariausiojojeuždariausiosiose
Š.

Šaltinis: www.morfologija.lt
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: