Išversti
Klaidingas vertimas?
Nauji vertimai
вполухавполуха – prieveiksmis,

вполуха

Klausyti neatidu;
pažod.: "nauduojant tik puse ausies"
Žodžio "вполуха" gramatinės formos:

Kalbos dalis: prieveiksmis - вполуха
Šaltinis: www.morfologija.ru
Edukaciniai konkursai 1-12 klasių mokiniams


Neradote tinkamo vertimo? Pabandykite: